Huvud

Pyelonefrit

Ceftriaxone (Ceftriaxone)

I artikeln behandlar vi instruktionerna för användning av Ceftriaxone-injektioner.

Läkemedlet är ett antibiotikum som tillhör den tredje generationen cefalosporiner. Betecknar "Ceftriaxone" i injektioner används uteslutande i form av injektioner (intravenöst och intramuskulärt). Det är att föredra att behandla detta läkemedel på sjukhus. Det presenterade verktyget kan användas mot nästan alla patogena mikroskopiska organismer. Men det används ofta för att förstöra olika typer av stafylokocker och streptokocker. Men detta läkemedel är inte alls effektivt mot dessa parasiter och vissa andra mikrober. Syfilis kan behandlas med medicinering, till och med sekundär.

Farmakologisk effekt

Enligt instruktionerna för användning av Ceftriaxone-injektioner är läkemedlet ett cefalosporinantibiotikum som tillhör tredje generationen. De har en antimikrobiell effekt genom att blockera syntesen av cellväggarna i mikroorganismen. Läkemedlet acetylerar membranbundna transpeptidaser, vilket påverkar tvärbindningen av peptidoglykaner, som är nödvändiga för att cellväggarna i mikroben ska vara starka och resistenta mot irriterande medel. Detta läkemedel är effektivt mot olika aeroba och anaeroba bakterier. Resistent mot beta-laktamaser av gramnegativa mikroskopiska organismer.

farmakodynamik

Ceftriaxon i injektioner binder till plasmaprotein med nittio procent. Den presenterade medicinska produkten tränger ganska bra in i vävnaden och olika kroppsvätskor. En adekvat koncentration observeras i cerebrospinalvätskan mot bakgrund av en sjukdom i hjärnhinneinflammation. Läkemedlets höga innehåll fixeras i galla. Detta läkemedel penetrerar placentabarriären och utsöndras obetydligt med bröstmjölk..

Cirka sextio procent av Ceftriaxone-antibiotikumet utsöndras genom njurarna med urin i oförändrat tillstånd. Resten av läkemedlet utsöndras i gallan. Läkemedlet föreskrivs för den inflammatoriska processen, som orsakas av patogener instabila för detta botemedel, inklusive i närvaro av peritonit, sepsis, meningit, shigellos, kronisk transport av salmonella, lunginflammation och lungabcess, pyelonefrit, en infektionssjukdom i leder och ben, hud och mjukvävnad, yttre könsorgan och så vidare.

Farmakokinetik för injektioner av Ceftriaxone

Antibiotikumet i injektionerna kännetecknas av utmärkt penetrerande förmåga, ämnet passerar placentabarriären, in i bröstmjölken. I kroppen kvarstår läkemedlet under ganska lång tid, vanligtvis upp till åtta timmar. Därför kan du med ett antal sjukdomar bara göra en injektion per dag. Ur effektivitetssynpunkt spelar det ingen roll vilken form av läkemedelsadministration som väljs: intramuskulär eller intravenös.

I båda dessa former fungerar Ceftriaxone antibiotika hundra procent mot infektion. Men för vissa sjukdomar, särskilt i höga doser, föreskrivs endast intravenös infusion. Hos barn under den första månaden i livet, liksom hos äldre, kan läkemedlet förbli i kroppen i upp till en vecka. Läkemedlet avlägsnas i lika stora mängder med galla och urin. Det speciella med läkemedlet är att om patienten har nedsatt leverfunktion kan hela Ceftriaxone evakueras genom njurarna. När njurarna är sjuka utsöndras botemedlet med gall.

Indikationer för användning

I enlighet med bruksanvisningen förskrivs Ceftriaxone-injektioner för att bekämpa följande infektiösa patologier:

 • Med meningit, blodförgiftning och olika mikrobiella sjukdomar i bukorganen.
 • Mot bakgrund av mikrobiella dermatologiska sjukdomar.

I händelse av att en person har infektiösa lesioner i muskel- och skelettsystemet, till exempel benvävnad eller ligament, kan medicinen också hjälpa till.

Inte alla vet varför Ceftriaxone-injektioner hjälper. Detta läkemedel används för patologier i njurarna och könsorganet. Ofta är medicinen i fråga föreskriven för lunginflammation, otitis media, bihåleinflammation och tonsillit. Effektivt detta botemedel och mot det orsakande medlet vid gonoré.

speciella instruktioner

Trots den stora effekten av Ceftriaxone-antibiotika vid injektioner bör man inte glömma att detta är ett mycket allvarligt läkemedel. Mediciner av denna serie i extremt sällsynta situationer kan provocera anafylaktisk chock. I detta avseende måste läkaren omedelbart före utnämningen av Ceftriaxone noggrant studera patientens medicinska historia. Dessutom måste du veta att användningen av detta läkemedel kan bidra till avsättning av sand i njurarna och urinblåsan..

Men det borde inte vara skrämmande. Så snart behandlingen med läkemedlet är avslutat kommer sanden att lämna av sig själv. Ibland är det nödvändigt att dricka lämpliga läkemedel för att rengöra organen. Sådana ansamlingar kan orsaka obehag hos patienten. I händelse av att patienten föreskrivs en långvarig terapi med Ceftriaxone, är det nödvändigt att periodvis ge blod för tester. Långvarig användning kan påverka vissa delar av blodet. Instruktioner för användning av Ceftriaxone-injektioner bekräftar detta.

Läkemedlet används med stor noggrannhet i närvaro av för mycket bilirubin i kroppen endast hos nyfödda, liksom hos spädbarn som förekom för tidigt. Användningen av läkemedlet i fråga kräver särskild övervakning hos patienter med nedsatt njur- och leverfunktion, kolit och enterit (inklusive ulcerös ospecifik kolit) orsakad av användning av antibiotika.

Intramuskulär och intravenös administration

I enlighet med bruksanvisningen kan Ceftriaxone-injektioner användas intramuskulärt och intravenöst.

Absolut alla patienter som har fyllt tolv år har ordinerats 1-2 gram en gång om dagen. Eller föreskrivs 0,5 gram var tolv timme. Det är värt att notera att du inte kan applicera mer än fyra gram per dag. Barn upp till två veckors ålder ges 20 till 50 mg per kilo vikt per dag. I händelse av att barnet väger mer än femtio kilogram, likställs doseringen med den vuxna normen.

När mer än 50 milligram per kilo vikt används ska läkemedlet administreras intravenöst under en halvtimme. Antalet behandlingsdagar beror till stor del på diagnosen och sjukdomens komplexitet. För behandling av gonoré används detta läkemedel en gång i en mängd av 250 mg. Läkemedlet administreras intramuskulärt. För att förhindra utvecklingen av infektion efter operationen gör de också en injektion i en mängd av 1 eller 2 gram i genomsnitt en timme före operationen.

För behandling av hjärnhinneinflammation hos spädbarn används en dos på 100 milligram per kilogram vikt, men högst fyra gram. Ceftriaxone administreras en gång om dagen. Beroende på vilken infektion barnet är infekterat fortsätter kursen från fyra till fjorton dagar. Spädbarn som lider av mikrobiella sjukdomar i dermis och muskler ordineras från 50 till 75 milligram per kilogram. Du kan injicera läkemedlet en gång, och det är också tillåtet 25–37 milligram per kilo var tolv timme, men doseringen bör inte överstiga två gram per dag.

Vad kan du lära dig mer om bruksanvisningen för ceftriaxonantibiotikum?

Doseringsfunktioner

Dosering tilldelas alltid individuellt. Terapitiden bestäms vanligtvis av en läkare. Patienter som lider av svår njurinsufficiens behöver en korrigering av behandlingen med läkemedlet, med hänsyn till QC-indikatorer. De maximala doserna är: för vuxna 4 och för barn - två gram per dag.

Farmakologisk interaktion

När det gäller Ceftriaxon-behandling bör du aldrig kombinera detta läkemedel med läkemedel från aminoglykosidgruppen. Dessutom anses Ceftriaxone vara ett ganska starkt antibiotikum, så du kan inte använda det tillsammans med dess motsvarigheter. I händelse av att Ceftriaxone och läkemedel som har en urindrivande effekt föreskrivs till en person på samma gång, kan dessa läkemedel användas utan rädsla. De kommer inte att störa funktionen hos urinvägarna och njurarna..

Ceftriaxondosering för vuxna och barn måste följas strikt.

Laktation

Ammande mödrar måste tillfälligt stoppa amningen under behandlingsperioden. Detta verktyg kan ha olika negativa effekter på barnets utveckling. Det är också nödvändigt att varna att läkemedel från denna grupp inte är avsedda för självbehandling. All information som finns i instruktionerna erbjuds endast till patienter som information och inte som en handlingshandbok..

Bieffekter

Enligt instruktionerna provocerar Ceftriaxone vid injektioner som regel en minimal mängd av vissa oönskade effekter. Om det inträffar bör behandlingsförloppet inte avbrytas. Mindre än två procent av patienterna märker utseendet på utslag på huden tillsammans med svullnad i vissa områden i kroppen och dermatit. Cirka sex procent av patienterna upplever eosinofili. En procent av fallen av feber och feber har rapporterats. Mer sällan finns mer komplexa manifestationer i form av Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, exudativ erytem multiforme eller Lyells syndrom..

Smärtsamma känslor med svullnad kan också uppstå där injektionen utfördes (i ungefär en procent av fallen). Det finns ännu färre exempel på flebitis förknippade med den intravenösa användningen av Ceftriaxone. I så fall, om du utför en intramuskulär injektion, rekommenderas det att använda smärtstillande medel, eftersom en sådan procedur är mycket obehaglig. Migränliknande smärta med yrsel kan förekomma..

Möjlig kväveökning i blodprover. I urintest kan kreatinin observeras. I särskilt sällsynta exempel kan det bildas njursten hos spädbarn som har behandlats med stora mängder av detta läkemedel. Vanligtvis orsakas en sådan manifestation av en kombination av användningen av Ceftriaxone i ampuller med en lång vistelse i en liggande ställning, och samtidigt ett förbud mot användning av en betydande mängd dryck. Sådana manifestationer orsakar vanligtvis inte besvär, men framkallar ibland nedsatt njuraktivitet. Efter avslutad behandling med detta läkemedel försvinner alla dessa problem på egen hand..

Ansökan för att förebygga infektioner hos patienter med skrumplever

Patienter som lider av skrumpelever kan ofta utveckla olika infektioner. I detta avseende är det mycket viktigt att välja rätt läkemedel för behandling. Studier av ett antal läkemedel, inklusive Ceftriaxone, genomfördes av spanska läkare. För detta observerades hundra och elva patienter som lider av cirros, ytterligare komplicerade av magblödning och mikrobiella infektioner, i fyra kliniker. Av dessa människor var två tredjedelar medlemmar av det starkare könet vid femtonåtta år. I de flesta av dem orsakades patologin av kroniskt alkoholmissbruk..

Fyrtioåtta procent av försökspersonerna drabbades av sjukdomen i andra graden, och resten i tredje. Dessutom fanns det många komplikationer som utmattning, ascites, njur- och leversvikt. Under terapi upptäcktes närvaron av mikrobiell infektion hos elva procent av patienterna, vilket är tre gånger mindre än utan Ceftriaxone. Peritonit tillsammans med spontan bakteremi utvecklades hos två procent av människor, jämfört med tolv som inte tog detta läkemedel. Gramnegativa bakterier hittades endast hos en person som använde Ceftriaxone och ytterligare sju patienter som använde andra läkemedel.

Således förhindrar användningen av "Ceftriaxone" mycket mer effektivt vissa bakteriella infektioner under operationer som är förknippade med cirros. Dessutom rekommenderar spanska läkare intravenös användning av detta läkemedel vid dålig leverfunktion, magblödning eller encefalopati. Trots det positiva resultatet rekommenderar forskare att genomföra liknande studier i olika länder, eftersom det finns vissa skillnader i olika patogena mikrober..

Instruktioner för användning med ceftriaxonantibiotikum vid injektioner slutar inte där.

Syfilisrättsmedel

Syfilis är en mycket vanlig sjukdom som kan överföras från person till person under samlag. Det är denna sjukdom som anses vara den vanligaste orsaken till den efterföljande utvecklingen av HIV-infektion. Detta förklaras av det faktum att med syfilis börjar patienter snabbt hämta HIV. Syfilis orsakas av blekt treponema, som fungerar som en mikroskopisk organisme som är medlem av familjen Treponemataceae. Denna parasit kan nå en längd av sju till fjorton mikron, medan den liknar en krökt spiral i sitt utseende. Denna organisme kan bara överleva i människokroppen. Utanför dör en farlig mikrob som blekt treponema omedelbart.

Det är möjligt att lindra tillståndet i närvaro av syfilis med hjälp av ett antibiotikum som kallas Ceftriaxone. Beroende på stadium i den befintliga sjukdomen förskrivs antibiotika i fråga till patienter i fjorton eller till och med fyrtio dagar. Det faktum att syfilis kan botas genom användning av cefalosporiner diskuterades för mer än två decennier sedan. Och så fort Ceftriaxone dök upp på läkemedelsmarknaden började läkarna dra särskild uppmärksamhet åt detta läkemedel. Det presenterade antibiotikumet har en hög förmåga att behandla i närvaro av blekt treponem, och det kan också tränga mycket snabbt in i alla system, liksom i människokroppens organ. I synnerhet observeras denna effekt starkt när den införs i muskeln.

Förutom organ och system kan detta antibiotikum tränga in i cerebrospinalvätskan, vilket är oerhört viktigt eftersom cerebrospinalvätskan i fall av syfilis genomgår ett antal specifika förändringar. I kampen mot syfilis är det värt att ta hjälp av vissa biologiska aktiva tillsatser.

Vi undersökte instruktionerna för användning av Ceftriaxone vid injektioner för vuxna och barn. Därefter bekanta dig med recensionerna.

recensioner

Recensioner om detta antibiotikum på Internet är mest positiva. Patienterna är nöjda med behandlingen och rapporterar att de tack vare Ceftriaxone lyckas bli av med olika sjukdomar orsakade av patogena mikroskopiska organismer..

Missnöjda kommentarer, som ofta är fallet med de flesta antibiotika, hittas om de biverkningar som detta läkemedel ofta orsakar. Till exempel finns det klagomål på hudutslag och huvudvärk, och dessutom förekomst av svullnad och rodnad i injektionsområdet.

Ceftriaxon-injektionskurs: dosering och biverkningar

Ceftriaxone tillhör de antibakteriella läkemedlen i cefalosporinserien. Han har förmågan att utöva en bakteriedödande effekt..

Detta händer på grund av att syntesen av cellmembran av bakteriellt ursprung undertrycks.

Efter förtäring har det snabb effekt, utsöndring från kroppshåligheten utförs av njurarna.

Sammansättning och farmakologiska effekter

Varje injektionsflaska med läkemedlet innehåller ceftriaxon-natriumsalt av sterilt 0,5 eller 1,0 g. Ceftriaxone anses vara ett antibakteriellt medel i tredje generationens cefalosporinserie. Det har förmågan att störa tvärbindningen av peptidoglykaner, vilket bestämmer styrkan och stabiliteten hos väggarna i bakteriecellen.

Det har ett brett spektrum av antimikrobiell verkan, har en skadlig effekt på anaeroba och aeroba, gram-positiva och gram-negativa mikroorganismer.

Efter intag absorberas den aktiva substansen med en hög hastighet, dess maximala mängd i blodet observeras efter 1,5 timmar. En lätt antimikrobiell effekt kommer att observeras i mer än en dag.

Det utsöndras av njurarna, en liten del med galla. Om njurarnas funktionsförmåga försämras bromsar denna process, det finns en risk för ansamling.

Släpp formulär

Läkemedlet har formen av ett pulver av vitt eller gulaktigt ton, det kännetecknas av en låg nivå av hygroskopicitet. Finns i flaskor på 0,5, 1,0 och 2 gram.

Indikationer för användning

Använd ett antibiotikum för att diagnostisera:

 • infektiösa processer i bukhålan (till exempel med peritonit, kolangit);
 • luftvägssjukdomar (lunginflammation, empyem);
 • processer av hudens, lederna och benens infektiösa natur;
 • infektioner i genitourinary sfären (pyelit, pyelonephritis i akut och kronisk form, cystit, prostatit);
 • sepsis;
 • hjärnhinneinflammation;
 • salmonella;
 • sjukdomar i smittsam uppkomst hos individer med låg kroppsresistens.

Och även med ett förebyggande syfte att minska risken för att utveckla smittsamma processer under den postoperativa perioden.

Kontra

Det är förbjudet att förskriva ceftriaxon i närvaro av överkänslighet mot cefalosporinpreparat eller hjälpämnen.

Relativa kontraindikationer beaktas:

 • diagnos av hyperbilibinuri hos spädbarn;
 • neonatal period;
 • förekomsten av njur- eller leversvikt;
 • graviditet;
 • laktation;
 • enterit, vars utveckling provocerades av användning av antibiotika.

Rekommendationer och dosering

Ceftriaxone kan administreras på tre sätt - intravenöst, intramuskulärt och intravenöst..

 1. Dosen för vuxna och barn från 12 år är 1-2 g, den administreras en gång eller fördelas i två doser. Observera att den inte bör överstiga 4 g.
 2. För patienter som har diagnosen nedsatt njurfunktion, men det inte finns några symtom på leversvikt, reduceras inte dosen av Ceftriaxone. En minskning av mängden läkemedel anses vara motiverat om kreatininclearance är mindre än 10 ml / min..
 3. Personer med tidigare nedsatt leverinsufficiens bör justera dosen så att den inte överstiger 2 g per dag.

Varaktigheten av behandlingsförloppet beror på svårighetsgraden av den patologiska processen, patientens typ och individuella egenskaper, i genomsnitt varierar det från 4 till 14 dagar. Efter att de patologiska symptomen har försvunnit rekommenderas det att fortsätta behandlingen i ytterligare tre dagar..

Under graviditet och amning

Användningen av ceftriaxon under uppfödningen av ett barn anses vara berättigad endast om det finns en risk för morens eller barnets liv.

Om det finns ett behov av användning av ett läkemedel under amningen, måste det avbrytas. Detta förklaras av det faktum att ceftriaxon passerar över i bröstmjölken.

Uppdrag till barn

Ceftriaxone är tillåtet för barn från tre dagars ålder. Innan tolv års ålder beräknas dosen av läkemedlet i förhållandet 20-80 mg / kg kroppsvikt. Om barnets vikt överstiger 50 kg, applicera samma dos som för vuxna.

För nyfödda beräknas dosen i förhållandet 20-50 mg / kg kroppsvikt.

Använd läkemedlet för för tidigt födda barn med manifestationer av hyperbilibinuri är endast tillåtet av hälsoskäl.

Regler för beredning av lösningar

Innan den första injektionen bör hudtester göras för känslighet för ceftriaxon och lidokain. Observera att endast nylagade lösningar av läkemedlet är tillåtna..

För intramuskulär administrering löses 500 mg av läkemedlet i 2 ml och 1000 mg i 3,5 ml 1 eller 2% lidokain.

För intravenös administrering löses 0,5 g i 5 ml och 1 g i 10 ml vatten för injektion. Introduktionen ska vara långsam, den ska vara 2-4 minuter.

För intravenöst dropp är det nödvändigt att lösa upp 2 g läkemedel i 40 ml 0,9% natriumkloridlösning.

Interaktion med andra läkemedel

På grund av det faktum att Ceftriaxone undertrycker tarmens mikroflora finns det en minskning av produktionen av vitamin K. Därför är det förbjudet att kombinera det med läkemedel vars verkan syftar till att minska blodplättsaggregeringen, eftersom det finns en risk för blödning.

Det är förbjudet att lägga Ceftriaxone till infusionslösningar som innehåller kalcium (till exempel ringring), samt att kombinera dess användning med sådana läkemedel som:

Bieffekter

Användning av läkemedlet kan orsaka bildning av sådana biverkningar som:

 • kränkning av funktionen i matsmältningskanalen, manifesterad av illamående, kräkningar, avföringsstörningar i form av diarré, stomatit;
 • kränkning av det hematopoietiska systemet;
 • allergiska reaktioner, de kan manifesteras av uppkomsten av utslagselement, en känsla av klåda, svullnad, urtikaria, anafylaktisk chock;
 • huvudvärk och yrsel;
 • oligouria;
 • flebit.

Bildningen av pseudomembranös kolit kan observeras..

Förvaringsförhållanden

Det rekommenderas att lagra läkemedlet på en plats skyddad från solljus och utom räckhåll för barn. Temperaturen på lagringsplatsen bör inte överstiga 25 grader.

Läkemedel är lämpliga i tre år, det är förbjudet att använda dem efter utgångsdatumet.

Prispolicy

Läkemedlets pris kan variera. Det beror på vilket läkemedelsföretag som producerade det, liksom antalet flaskor i förpackningen och mängden aktiv substans..

I ryska apotek är genomsnittspriset för ett läkemedel 19 rubel per flaska, på ukrainska 9 hryvnias (för en flaska 500 mg).

Recensioner av ledande experter

Läkemedlet har en hög effektivitetsnivå i kampen mot sjukdomar i könsorganet, bekräftelse av detta är recensioner av ledande experter. Låt oss presentera en av dem:

Ceftraason är i framkant när det gäller effektivitet i kampen mot inflammatoriska sjukdomar i urinsystemet. Efter administrering observeras en hög koncentration av medlet i vävnader och biologiska vätskor, varför den terapeutiska effekten uppträder ganska snabbt. Det har ett brett spektrum av bakteriedödande verkan, kan administreras en gång om dagen, eftersom det varar upp till 24 timmar. Den största nackdelen är att införandet av läkemedlet leder till smärta, liksom det faktum att läkemedlet inte finns i tablettform.

Valentina Petrovna Chaykina, urolog, St. Petersburg

Patientbedömningar

Tänk nu på recensioner från personer som använde Ceftriaxone för att bekämpa olika sjukdomar:

Jag fick reda på först om ceftriaxon och dess egenskaper när jag fick diagnosen pyelonefrit. En kurs föreskrevs med intramuskulär injektion under fem dagar. Jag vill notera att införandet av läkemedlet leder till smärta, men effekten av deras användning är värt det.

Elena, 35 år, Ekaterinburg

Jag var nöjd med läkemedlets effektivitet och efter den andra applikationen kändes lättnad. Injektionen är smärtsam, men i denna situation sparar det att pulvret späds ut med lidokain. Efter avslutat behandlingsförlopp blev det nödvändigt att återställa mikroflora. I allmänhet är medicinen ganska bra.
Alexander 28 år, Omsk

Ceftriaxone är ett starkt antibakteriellt läkemedel som är som en livboj för vår familj. Det hjälper till att bli av med till och med en föråldrad infektion, hjälper till att snabbt återgå till det normala och återgå till den normala rytmen i livet. En positiv punkt är dess ganska rimliga pris..

Tatyana 40, Moskva

Nu har du grundläggande information om vad Ceftriaxone är ett antibiotikum. Det hjälper till att snabbt bli av med de inflammatoriska processerna i könsorganet.

Kom ihåg att dess användning bör ske endast på rekommendation av en läkare, inte självmedicinera, eftersom det kan orsaka försämring.

Ceftriaxone - ett modernt antibiotikum

Ceftriaxone är ett antibiotikum från den tredje generationen cefalosporiner. Ett läkemedel används i medicinsk praxis för att bekämpa infektioner orsakade av mikroorganismer som är känsliga för cefalosporinserien. Läkemedlet är relativt nytt, mycket effektivt och tolereras väl..

Läkemedlets sammansättning

Läkemedlet Ceftriaxone innehåller i sin sammansättning den aktiva substansen med samma namn. Huvudkomponenten är ett cefalosporinantibiotikum. Läkemedlet kallas också beta-laktamantibiotika, det vill säga de vars 7-ACC är baserat på den kemiska strukturen.

Viktig! Det finns inga hjälpämnen i beredningen. Den huvudsakliga aktiva substansen i sig är ett fint kristallint pulver, lösligt i vatten.

Släpp formulär och tillverkare

Ceftriaxone finns i pulverform för beredning av lösningar. Lösningen kan administreras:

Dosen av den aktiva substansen kan vara 0,25, 0,5, 1 eller 2 g.

Kom ihåg! Ceftriaxone är inte tillgängligt i form av tabletter eller sirap för oral administrering. Det finns inte heller några former av detta läkemedel avsedda för extern användning!

Frisättningen av läkemedlet på läkemedelsmarknaden utförs av det indiska företaget Shreya Life Science.

Terapeutisk effekt

Ceftriaxon är motiverat om patienten lider av en infektion orsakad av mikroorganismer som är känsliga för cefalosporinantibiotika. Intressant nog är läkemedlet aktivt både mot gram-positiva och mot gram-negativa bakterier.

Oftast används läkemedlet i kampen mot stafylokockinfektioner och streptokockinfektioner. I förhållande till enterokocker, hemofilus och ett antal andra gramnegativa bakterier är läkemedlet inte effektivt.

Ceftriaxone kan användas vid behandling av syfilis, inklusive sekundär.

Indikationer, kontraindikationer och biverkningar

Bruksanvisning Ceftriaxone ger en komplett lista över indikationer för användning av läkemedlet, kontraindikationer och biverkningar.

Indikationer (med känslighet för patogena mikroorganismer)KontraBieffekter
SepsisÖverkänslighet mot kefalosporinerUrtikaria, utslag, klåda; sällan bronkospasm, eosinofili, anafylax
HjärnhinneinflammationNedsatt njurfunktionIllamående, kräkningar, diarré
Lyme borrelios av en spridd form (både tidig och sen sjukdom)Ospecifik ulcerös kolitBuksmärta, nedsatt leverfunktion, nedsatt smak, dysbios
Olika infektioner i bukhålan, inklusive peritonit, gallvägsinfektioner, etc..Nedsatt leverfunktionAnemi, leukocytos, leukopeni, störningar i blodkoagulationssystemet
Smittsamma skador på ben, leder, mjuka vävnader, sårEnterit och kolit orsakad av antibiotikaAnuri, oliguri eller nedsatt njurfunktion
Infektioner i luftvägarna, ENT-organen, urinvägarnaFör tidiga och nyfödda barn med hyperbilirubinemiFlebit, bildning av smärtsamma infiltrat vid injektionsstället
Infektiösa processer hos patienter med låg immunstatusHuvudvärk, yrsel, näsblod
Könsinfektioner, inklusive gonoré och syfilisCandidiasis, superinfektion

Viktig! Alla kontraindikationer, utom överkänslighet för cefalosporiner, är relativa. Vid behov kan läkemedlet användas..

Användningsinstruktioner

Bruksanvisning Ceftriaxone är enkel att förstå. Det indikerar den rekommenderade dosen av läkemedlet beroende på patientens ålder och den specifika sjukdomen, liksom den föredragna administreringsvägen.

Allmänna rekommendationer

För intramuskulär administration rekommenderas att 1 g av läkemedlet späds ut i 3,5 ml av en 1% lidokainlösning. Den resulterande blandningen injiceras djupt i glutealmuskeln. Ceftriaxon på lidocaine får inte ges intravenöst!

För intravenös administration späds 1 g av läkemedlet i 10 ml vatten för injektion. Ceftriaxone rekommenderas att administreras långsamt, i minst 2-4 minuter. För att utföra infusion används 2 g läkemedel, utspädd i 0,9% natriumkloridlösning. Ett alternativ till natriumklorid kan vara 5% dextros eller fruktos, 10% dextros.

Kom ihåg! Ceftriaxone och alkohol är kategoriskt oförenliga!

Efter att ha använt medicinen bör du vara försiktig med att köra, eftersom ett antibiotikum kan orsaka yrsel och huvudvärk..

Rekommenderad dosering och administration

 • Den rekommenderade dagliga dosen av läkemedlet för vuxna och barn över 12 år är 1-2 g läkemedlet en gång i 24 timmar. Ett alternativ kan vara uppdelningen av en dos i 2 (var 12: e timme) vid 0,5 respektive 1 g.
 • Om infektionen är allvarlig eller provoceras av en måttligt känslig mikroflora rekommenderas att den dagliga dosen ökar till 4 g.
 • För behandling av gonoré används 250 mg av läkemedlet en gång med intramuskulär injektion..
 • Vid svår njur- eller leverinsufficiens är det viktigt att övervaka koncentrationen av ceftriaxon i blodet.
 • Behandlingstiden kan, beroende på patogen, variera och sträcka sig från 4 till 14 dagar.

Ceftriaxone för barn

 1. Ceftriaxone för barn kan ordineras från alla åldrar. Det rekommenderas för nyfödda att beräkna dosen med fokus på regeln 20-50 mg / kg / dag. På grund av enzymsystemets omogenhet rekommenderas inte en dos på 50 mg / kg att överskridas.
 2. För barn från spädbarn till 12 år väljs en dos baserad på regeln om 20-75 mg / kg. Om barnets vikt överstiger 50 kg kan du gå till doser för vuxna.

Kom ihåg! Om du planerar att behandla ett barn med Ceftriaxone i en dos på mer än 50 mg / kg, är den föredragna administreringsvägen intravenös infusion under minst 30 minuter.

Analoger av läkemedlet

På den moderna läkemedelsmarknaden finns det analoger av Ceftriaxone både när det gäller aktiv substans och effekt..

Enligt den aktiva substansen

Analoger för den aktiva substansen inkluderar:

 1. Rocefin är ett schweiziskt tillverkat läkemedel;
 2. Lendacin - ett läkemedel som tillverkas i Österrike;
 3. Azaran - serbisk analog Ceftriaxone;
 4. Stericef - den indiska analogen till det ursprungliga läkemedlet, etc..

Alla dessa läkemedel har Ceftriaxone i sin sammansättning, har samma indikationer, kontraindikationer och biverkningar..

Analoger till följd

Genom analoger av Ceftriaxone i kraft kan alla antibiotika med ett brett spektrum av verkan tillskrivas. Till exempel:

 1. Ampicillin, tillgängligt i form av tabletter, injicerbara lösningar;
 2. Augmentin, som förutom ampicillin och klavulansyra innehåller;
 3. Bensylpenicillin, också kännetecknad av ett brett spektrum av verkan;
 4. Biseptol som innehåller co-trimoxazol, etc..

Att välja en analog av Ceftriaxone med verkan är det nödvändigt att fokusera på läkarnas rekommendationer. Det är förbjudet att oberoende ersätta ett läkemedel mot ett annat.!

Recensioner om läkare och patienter

Ceftriaxone är populärt bland både läkare och patienter. Anledningen är enkel: läkemedlet tillhör den senaste generationen cefalosporiner, har god tolerans, uttalad effektivitet mot patogena mikroorganismer.

Bland läkemedlets brister noterar både läkare och patienter möjligheten att endast injektion, den relativa ömheten i intramuskulära injektioner.

Var man kan köpa Ceftriaxone?

Läkemedlet tillhör receptbelagda grupper, som alla antibiotika.

 • Priset för en flaska med en dos på 1 g kan vara från 25 till 30 rubel.
 • En flaska med en dosering på 2 g kostar upp till 70 rubel på apotek.
 • Kostnaden för 50 flaskor med en dos på 1 g uppgår till 1000 rubel.

Video om att ta drogen

Slutsatser

Ceftriaxone är ett effektivt antibakteriellt läkemedel i ny generation. Det kan användas vid behandling av både vuxna och barn, om dosering och recept för den behandlande läkaren tydligt observeras.

Ceftriaxone-injektioner - bruksanvisning

Injektioner Ceftriaxone är ett antibiotikum från gruppen cefalosporiner från 3 generationer. Det föreskrivs för patienter för behandling av inflammatoriska infektionssjukdomar orsakade av mikroorganismer som är känsliga för cefalosporiner.

Släpp läkemedlets form och sammansättning

Ceftriaxone finns i pulverform för beredning av en lösning för intramuskulär och intravenös administrering.

Pulvret är kristallint, vitt, luktfritt, finns i klara glasflaskor i en kartong, detaljerade instruktioner ges för läkemedlet med en beskrivning av antibiotikans egenskaper. Varje injektionsflaska innehåller 1 g av den aktiva aktiva ingrediensen - Ceftriaxone i form av natriumsalt.

Indikationer för användning

Ceftriaxone ordineras till patienter i form av injektioner för behandling av infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar:

 • meningit, meningoencefalit;
 • sjukdomar i andningsorganen av bakteriell karaktär - lunginflammation, komplicerad bronkit, bronkiektas, lungabcess, empyem, pleural effusion;
 • komplicerade och inte komplicerade infektioner i urinvägarna - inflammation i njurarna, njurbenet, pyelonefrit, uretrit, komplicerad cystit;
 • infektioner i mjuka vävnader och hud - furunkulos, flegmon, kolvätor, koka, streptodermi, stafylodermi, pyoderma, erysipelas;
 • infektionssjukdomar i matsmältningskanalen - retroperitoneal abscess, divertikulit, komplikationer av blindtarmsinflammation, inklusive komplikationer efter kirurgiskt avlägsnande av appendix eller gallblåsan;
 • postpartum komplikationer, inklusive komplikationer efter kejsarsnitt;
 • infektionssjukdomar i muskuloskeletalsystemet - septisk artrit, osteomyelit, bakteriell inflammation i periartikulär påse;
 • infektioner i ENT-organ - bihåleinflammation, etmoidit, mastoidit, purulent otitis media, bihåleinflammation;
 • komplikationer efter abort, uterusljud, diagnostisk curettage av livmoderhålan;
 • komplicerad och okomplicerad gonoré;
 • akut och kronisk bakteriell prostatit;
 • överlevnad av brännskador och frostskador;
 • postoperativa komplikationer - peritonit, sepsis, purulent inflammation i sårytor.

Kontra

Läkemedlet har ett antal kontraindikationer, därför bör du noggrant studera instruktionerna innan du ordinerar injektioner. Ceftriaxon-injektioner ska inte förskrivas i följande fall:

 • tidig graviditet;
 • den nyfödda perioden hos ett barn och kroppsvikt mindre än 4500 g;
 • individuell intolerans mot läkemedlets komponenter;
 • sjukdomar i levern och njurarna, åtföljt av nedsatt organfunktion;
 • fall av svåra allergiska reaktioner i historien med antibiotika från penicillingruppen.

Relativa kontraindikationer för administrering av läkemedlet intravenöst eller intramuskulärt är blodsjukdomar åtföljda av koagulationsstörningar, lätt nedsatt njur- eller leverinsufficiens, graviditet i andra och tredje trimestern, amningstiden.

Dosering och administrering

Ceftriaxone är avsett för intravenös och intramuskulär administrering. Dosen av antibiotikumet bestäms av läkaren individuellt för varje patient, beroende på diagnos, förekomst av komplikationer, ålder och kroppsvikt.

Enligt anvisningarna förskrivs läkemedlet 500-2000 mg 2-3 gånger om dagen. En isotonisk natriumkloridlösning eller 5% glukoslösning används som lösningsmedel för intravenös administrering av läkemedlet och en 1% lidokainlösning används för intramuskulär administrering. Innehållet i injektionsflaskan blandas med ett lösningsmedel och skakas noggrant tills pulvarkristallerna är helt upplösta. Den färdiga lösningen är klar och har en ljusgul färg..

Barn över 12 år och vuxna förskrivs i de flesta fall 1-2 g läkemedel en gång per dag, bäst av allt samtidigt. Läkemedlets maximala dagliga dos är 4 g.

Ceftriaxone förskrivs med en hastighet av 20-30 mg / kg / dag för nyfödda barn vars kroppsvikt är mer än 4500 g. Den maximala dagliga dosen bör inte överstiga 50 mg / kg / dag.

Vid förskrivning av läkemedlet till barn under 12 år, vars kroppsvikt är mer än 40 kg, beräknas dosen beroende på kroppsviktindikatorer, den är 20-80 mg / kg en gång om dagen.

Äldre patienter behöver inte en individuell dosjustering, men det är absolut nödvändigt att noggrant övervaka kroppens svar på antibiotika. Med utvecklingen av biverkningar, minska dosen eller avbryt antibiotikabehandlingen helt.

Användning av läkemedlet under graviditet och amning

Under graviditetens första trimester förskrivs inte injektioner av ceftriaxon för väntande mödrar, eftersom det inte finns någon erfarenhet av obstetrik och läkemedlets säkerhet för fostrets utveckling har inte fastställts.

Under graviditetens andra och tredje trimester är användningen av ett antibiotikum endast möjligt om den förväntade nyttan för modern uppväger de troliga riskerna för fostret. Behandlingen utförs på ett sjukhus under strikt övervakning av läkare. Ceftriaxone korsar lätt moderkakan till fostret och kan orsaka skador på nervsystemet, njurarna, levern och hjärtat..

Användning av ceftriaxoninjektioner under amning rekommenderas inte, eftersom läkemedlet utsöndras i bröstmjölk och kan komma in i barnets kropp med mat. Vid tidpunkten för terapin överförs barnet till en näringsmässig mjölkformel.

Bieffekter

Under behandling med läkemedlet kan patienter med överkänslighet mot cefalosporiner uppleva biverkningar, som manifesteras kliniskt enligt följande:

 • från nervsystemet - slöhet, dåsighet, slöhet, yrsel, parestesi, ibland kramper och encefalopati;
 • från matsmältningsorganen - stomatit i munnen, halsbränna, rapningar, illamående, nedsatt aptit, kräkningar, diarré med blodstråk i avföringen, utveckling av ulcerös kolit, nedsatt leverfunktion, utveckling av akut leversvikt i allvarliga fall;
 • allergiska reaktioner - hudutslag och klåda, allergisk dermatit, toxisk epidermal nekrolys, utveckling av Quincke ödem, anafylaktisk chock;
 • från blodsystemets indikatorer - leukopeni, en minskning av antalet blodplättar, agranulocytopeni, hemolytisk anemi, förlängning av protrombintiden;
 • från urinorganen - utveckling av interstitiell nefrit, utveckling av akut njursvikt;
 • från reproduktionssystemet - vaginal dysbios, klåda i de yttre könsorganen, svampsjukdomar, uppkomsten av vaginal urladdning med en obehaglig lukt;
 • på andningsorganen - hosta, bronkospasm, näsblod, torr näsa;
 • på det kardiovaskulära systemet - takykardi, perifert ödem;
 • utveckling av superinfektion;
 • lokala reaktioner - venpunktion, hematombildning, förbränning och smärta längs venen under läkemedelsadministrering, flebitis, venobstruktion med luftbubblor, intramuskulär administrering av ett antibiotikum på injektionsstället ger en tät smärtsam infiltration, rodnad, klåda i huden.

Vid svettningar, yrsel, mörkare ögon och skarp svaghet vid administrering av lösningen intravenöst bör patienten omedelbart informera läkaren om detta och stoppa injektionen.

Överdos

Med en felaktigt beräknad dos av antibiotika eller förlängd behandling kan överdossymtom förekomma som kliniskt manifesteras av en ökning av biverkningarna som beskrivs ovan, nedsatt lever- och njurfunktion och utveckling av förgiftning av kroppen med ceftriaxon.

Överdosbehandling består i att avbryta injektioner och genomföra stödjande och symptomatisk terapi.

Läkemedelsinteraktion med andra läkemedel

Med samtidig administrering av Ceftriaxone-injektioner med ”loop” diuretika, aminoglykosider och orala former av cefalosporiner ökar risken för toxisk skada på njurstrukturen och utvecklingen av akut njursvikt.

Ceftriaxon färdiga lösningar är farmaceutiskt oförenliga med heparin.

speciella instruktioner

Patienter som tidigare har haft fall av intolerans mot penicillinantibiotika kan reagera negativt på Ceftriaxone-injektioner, så ett känslighetstest bör göras innan behandlingen påbörjas.

Behandlingen med läkemedlet bör fortsätta i ytterligare tre dagar efter normalisering av kroppstemperatur och försvinnandet av symtomen på sjukdomen. Under ceftriaxoninjektionen bör patienter undvika att dricka alkohol, eftersom detta ökar risken för giftig leverskada.

Vid förskrivning av läkemedlet till patienter med svår njursjukdom eller kroniskt njursvikt, bör det allmänna tillståndet noga övervakas. Vid den minsta försämring av välbefinnandet avbryts omedelbart antibiotikabehandling.

Mot bakgrund av införandet av läkemedlet Ceftriaxone kan patienter uppleva yrsel och dåsighet, därför rekommenderas det under behandlingsperioden att avstå från att köra bil och använda maskiner som kräver en snabb reaktion.

analoger

Ceftriaxone-analoger är:

 • Rocefin-pulver för beredning av en injektionslösning;
 • Azaran-pulver;
 • Cefaxon pulver för injektion.

Semester- och lagringsvillkor

Ceftriaxonpulver tillhör läkemedlen från lista B och dispenseras från apotek enligt recept. Det rekommenderas att förvara medicinflaskorna på en sval, mörk plats, borta från barn..

Injektionslösningen bereds omedelbart före administration, den oanvända lösningen kastas omedelbart. Pulverets hållbarhet är 2 år från tillverkningsdatum, och vid slutet av terminen kan läkemedlet inte användas.

På apotek i Moskva är det genomsnittliga priset på en ampull Ceftriaxone 35 rubel.